ผู้ชนะสิบทิศ ภาคสมบูรณ์ บุเรงนองถล่มหงสาวดี

ชื่อไทย: 
ผู้ชนะสิบทิศ ภาคสมบูรณ์ บุเรงนองถล่มหงสาวดี
วันที่เข้าฉาย: 
7 กันยายน 1967
แนวภาพยนตร์: 
ผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย: 
ประเทศผู้ผลิต: 
ผู้กำกับ: 

"จะเด็ด" ได้รับมอบหมายให้ปราบเมืองแปร แต่กลับหนีทัพไปพาตัว "กุสุมา" คนรักกลับออกมาจากหงสา แม้พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้จะพิโรธจนตัดความสัมพันธ์ แต่ด้วยความปรีชาสามารถของจะเด็ด ความสัมพันธ์จึงกลับมาราบรื่นตามเดิม วันหนึ่งเมื่อ "ไขลู" จากหงสาวดี กลับมากำจัดพระมหาเถร พระอาจารย์ของทั้งคู่ จะเด็ดและพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้จึงร่วมกันยกทัพเพื่อถล่มหงสาวดีให้พินาศเพื่อเป็นการล้างแค้น