Café Funiculi Funicula

ชื่อไทย: 
เพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่น
วันที่เข้าฉาย: 
21 กันยายน 2018
แนวภาพยนตร์: 
ผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย: 
ประเทศผู้ผลิต: 
ผู้กำกับ: 

เรื่องราวในร้านกาแฟเล็กๆ ที่ไม่ธรรมดา เพราะที่นี่จะมีที่นั่งพิเศษที่คุณจะสามารถย้อนเวลาได้ แต่มีกฎอยู่ 5 ข้อคือ
1. เมื่อกลับอดีตแล้ว ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จะไม่มีผลกับปัจจุบัน
2. เมื่อกลับอดีตแล้ว ไม่สามารถออกจากร้านกาแฟได้
3. เวลาที่จะกลับไปได้คือ เวลาตั้งแต่เริ่มรินกาแฟลงแก้ว จนถึงเวลาที่กาแฟในแก้วเย็น และก่อนที่กาแฟจะเย็นต้องดื่มให้หมด
4. เมื่อมีลูกค้านั่งอยู่ตรงที่นั้นก่อนแล้ว วิธีจะไปนั่งได้คือต้องรอคนเก่าลุกก่อน
5. เมื่อกลับไปอดีตแล้ว จะไม่สามารถเจอคนที่ไม่เคยมาร้านนี้ในอดีตได้