รามาวตาร: จิตรกรรมฝาผนังมีชีวิต

ชื่อไทย: 
รามาวตาร: จิตรกรรมฝาผนังมีชีวิต
วันที่เข้าฉาย: 
13 เมษายน 2019
แนวภาพยนตร์: 
ผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย: 
ประเทศผู้ผลิต: 

เรื่องราวส่วนหนึ่งของรามเกียรติ์ ในตอน “รามาวตาร” ที่กล่าวถึงมูลเหตุแห่งการอวตารของพระนารายณ์เป็นพระรามเพื่อปราบทศกัณฐ์