นครพิงค์ภาพยนตร์

16 ต.ค. 1976
29 พ.ย. 1975
6 เม.ย. 1974
27 ต.ค. 1972
31 ก.ค. 1970
26 ส.ค. 1969