เทพ เทียนชัย

1 พ.ค. 1980
24 พ.ย. 1979
13 ต.ค. 1979
3 ก.ย. 1976
27 มี.ค. 1976
4 ก.ค. 1975
27 เม.ย. 1974