กฤษณะ อำนวยพร

21 พ.ค. 1977
11 ก.ย. 1976
27 ก.ย. 1975
25 เม.ย. 1975
22 ธ.ค. 1973
28 ส.ค. 1971