Who? ปิดป่าหลอน

ชื่อไทย: 
ปิดป่าหลอน
วันที่เข้าฉาย: 
16 มกราคม 2020
แนวภาพยนตร์: 
ผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย: 
ประเทศผู้ผลิต: 

8 ชีวิตใต้เงามรณะ

กลุ่มเด็กวันรุ่นรับคำท้าของรุ่นพี่ในการทดสอบความกล้าเข้าไปในป่าแห่งหนึ่ง ความสวยงามในป่าพาให้กลุ่มผู้มาเยือนเพลิดเพลินจนหลงลืมความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางไกลมาตลอดทั้งวัน ทว่าภายใต้แนวป่ารกทึบอันอุดมไปด้วยแมกไม้สูงใหญ่นานาพันธุ์แห่งนี้ ยังมีบางสิ่งเฝ้ามองและติดตามพวกเขาไปทุกย่างก้าว